Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu ban hành: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30/07/2014 Chỉ thị số 04/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu về việc tăng cường công tác quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc. 
26/02/2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu ban hành quy chế làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu. 
16/02/2012 Chỉ thị số 02/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2012 trên địa bàn Vũng Tàu. 
09/01/2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu về việc tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012. 
10/11/2011 Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu ban hành quy chế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. 
10/08/2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu về việc ban hành Quy chế mẫu công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu và của các Ủy ban nhân dân phường, xã. 
24/12/2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu sửa đổi Điều 3 của Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu ban hành quy chế làm việc mẫu của cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu. 
03/12/2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu ban hành quy chế làm việc mẫu của cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu. 
09/11/2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu về việc ban hành quy chế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. 
27/10/2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu về việc ban hành ''Quy định về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sình an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao trên địa bàn thành phổ Vũng Tàu''. 
04/06/2008 Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu về việc rà soát, xây dựng lại Quy chế hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu. 
23/07/2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu về việc tăng cường công tác soạn thảo, thẩm định và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tại thành phố Vũng Tàu. 
29/05/2006 Chỉ thị số 10/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu về việc tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. 
14/03/2006 Quyết định số 1407/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu về việc không cho neo đậu ghe, tàu khai thác hải sản trên các bãi tắm biển thành phố Vũng Tàu. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
15,459,995 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner