Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc ban hành: 38 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20/04/2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc ban hành quy định quản lý an toàn thực phẩm đối với kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. 
03/09/2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra Xây dựng và Trật tự Đô thị huyện Xuyên Mộc. 
21/05/2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2009 - 2014. 
11/07/2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Xuyên Mộc. 
03/05/2012 Quyết định số 103/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh huyện Xuyên Mộc. 
22/07/2011 Chỉ thị số 07/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc về Việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. 
02/12/2010 Quyết định số 4167/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án ''Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn huyện Xuyên Mộc từ năm 2010 đến năm 2012''. 
29/07/2010 Quyết định số 2418/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc. 
08/07/2010 Quyết định số 2157/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc ban hành kế hoạch xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. 
18/06/2010 Quyết định số 1974/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Xuyên Mộc. 
14/01/2010 Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc về việc triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự. 
28/12/2009 Quyết định số 4726/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc phê duyệt Kế hoạch triển khai đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Xuyên Mộc từ năm 2009 đến năm 2012. 
22/10/2009 Quyết định số 3583/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Xuyên Mộc. 
21/10/2009 Quyết định số 3450/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc về việc: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Xuyên Mộc. 
05/10/2009 Quyết định số 3256/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Xuyên Mộc. 
28/09/2009 Quyết định số 3180/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Xuyên Mộc. 
29/07/2009 Quyết định số 2625/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp và thiết bị (gói số 6) thuộc dự án xây dựng các phòng chức năng Trường Trung học Phổ thông bán công Nguyễn Bỉnh Khiêm, thị xã Bà Rịa. 
08/07/2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc thu hồi quyết định ban hành quy định tạm thời mức thu phí nền mộ và mức thu dịch vụ nghĩa trang đối với Nghĩa trang Phước Hội. 
08/07/2009 Chỉ thị số 09/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc về việc triển khai chương trình hành động phát triển kinh tế du lịch huyện Xuyên Mộc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015. 
27/03/2009 Quyết định số 1313/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc về việc phân cấp quản lý, bảo vệ đường bộ cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
15,512,972 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner