Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa ban hành: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17/01/2007 Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách thị xã năm 2007. 
17/01/2007 Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Bà Rịa năm 2007. 
21/07/2006 Nghị quyết số 17/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa về nhiệm vụ kinh tế xã hội – an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2006. 
11/01/2006 Nghị quyết số 16/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách thị xã năm 2006. 
11/01/2006 Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa về bổ sung kinh phí hoạt động quản lý hành chính, Đảng, Nhà nước, đoàn thể năm 2005. 
11/01/2006 Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Bà Rịa năm 2006. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
15,513,042 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner