Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo ban hành: 53 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16/12/2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Côn Đảo. 
31/08/2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Côn Đảo. 
28/05/2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo. 
11/02/2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo ban hành Quy chế công tác Văn thư - Lưu trữ của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo. 
30/09/2014 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo ban hành quy chế phối hợp quản lý hệ thống báo hiệu khu vực an toàn tĩnh không sân bay Côn Đảo. 
30/09/2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại quy định nâng bậc lương trước thời hạn được ban hành kèm theo Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo. 
10/09/2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc sửa đổi, bổ sung Điều 10, Chương III (tổ chức thực hiện) Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo ban hành quy định tạm thời về giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Côn Đảo. 
26/08/2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý hệ thống báo hiệu khu vực an toàn tĩnh không sân bay Côn Đảo. 
26/08/2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc ban hành quy định tạm thời về giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Côn Đảo. 
12/05/2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại quy định nâng bậc lương trước thời hạn được ban hành kèm theo Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo. 
24/03/2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc cấm đánh bắt thủy sản và khai thác sen, súng tại hồ An Hải và Quang Trung huyện Côn Đảo. 
21/01/2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo ban hành quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn huyện Côn Đảo. 
08/01/2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo. 
17/10/2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc ban hành quy chế bảo vệ môi trường tạm thời trên địa bàn huyện Côn Đảo. 
11/10/2013 Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về một số biện pháp chỉ đạo, phối hợp thực hiện các vấn đề quản lý xã hội về cư trú, cung cấp điện nước, cho thuê phòng trọ, giữ gìn vệ sinh môi trường và trật tự an toàn trên địa bàn huyện Côn Đảo. 
01/10/2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức trên địa bàn huyện Côn Đảo. 
17/01/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013. 
10/12/2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế, xây dựng cơ bản phân cấp năm 2012. 
26/10/2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế, xây dựng cơ bản phân cấp năm 2012. 
12/10/2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
15,459,751 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner