Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức ban hành: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29/12/2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2009. 
29/12/2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về việc phê chuẩn kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2009 bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn khác do Ủy ban nhân dân huyện quyết định đầu tư. 
29/12/2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện Châu Đức năm 2009. 
15/12/2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. 
05/06/2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về việc thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung tỉ lệ 1/2000 thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
28/12/2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008. 
28/12/2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về việc phê chuẩn kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2008 bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn vốn khác do Ủy ban nhân dân huyện quyết định đầu tư. 
28/12/2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2008. 
28/12/2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về việc phê duyệt phân loại đơn vị hành chính huyện Châu Đức. 
28/12/2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về sử dụng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2007. 
28/12/2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện Châu Đức năm 2008. 
27/12/2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về việc điều chỉnh dự toán thu thuế giá trị gia tăng – thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn xã Láng Lớn năm 2007. 
24/01/2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007. 
24/01/2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2006 - 2010 thị trấn Ngãi Giao. 
24/01/2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về việc phê duyệt Đề án phân loại đơn vị hành chính xã - thị trấn. 
24/01/2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về việc phê chuẩn kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2007 bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn vốn khác do Ủy ban nhân dân huyện quyết định đầu tư. 
24/01/2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2007. 
24/01/2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện Châu Đức năm 2007. 
17/07/2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về việc phê duyệt quyết toán thu chi ngân sách nhà nước huyện năm 2005. 
17/07/2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về việc phê chuẩn điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2006 – 2010 huyện Châu Đức. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
15,459,824 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner