Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức ban hành: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11/09/2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức. 
12/01/2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức về việc triển khai công tác tuyện truyền giáo dục pháp luật về Luật Giao thông đường bộ trong đợt cao điểm từ ngày 19 tháng 01 năm 2009 (24/12 năm Mậu Tý) đến ngày 31 tháng 01 năm 2009 (mùng 06 Tết Kỷ Sửu). 
24/06/2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức phê duyệt chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Châu Đức từ năm 2008 đến năm 2012. 
19/03/2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông thuộc Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức. 
26/06/2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 
22/06/2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hoá - Thông tin - Thể thao huyện Châu Đức. 
21/06/2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức ban hành Kế hoạch hành động đẩy mạnh Chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện Châu Đức. 
21/06/2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em huyện Châu Đức. 
21/06/2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức. 
21/06/2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức ban hành quy chế về trình tự thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức. 
11/06/2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tôn giáo và Dân tộc huyện Châu Đức. 
11/06/2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Châu Đức. 
11/06/2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Châu Đức. 
11/06/2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Đức. 
15/03/2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Đức giai đoạn 2007 - 2010. 
15/03/2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao vai trò, trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính. 
11/01/2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 
25/12/2006 Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức về việc phê duyệt Kế hoạch hành động bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đến năm 2010 trên địa bàn huyện Châu Đức. 
03/10/2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức về việc ban hành Chương trình hàng động của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
03/10/2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức về việc ban hành Quy chế về công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong xây dựng và kiểm tra việc thực hiện đề án quy hoạch, kế hoạch trên địa bàn huyện Châu Đức. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
15,459,879 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner