Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 23 + 24 xuất bản ngày 26/03/2015: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10/02/2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 05)
10/02/2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng quy định các hệ số quy đổi khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 06 đến trang 08)
14/02/2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe gắn máy, xe ô tô, tàu, thuyền, ca nô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 09 đến trang 11)
27/02/2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 12 đến trang 13)
13/02/2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Bà Rịa. (từ trang 14 đến trang 24)
11/02/2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo ban hành Quy chế công tác Văn thư - Lưu trữ của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo. (từ trang 25 đến trang 43)
12/01/2015 Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015. (từ trang 44 đến trang 47)
06/02/2015 Chỉ thị số 02/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2015 trên địa bàn huyện Long Điền. (từ trang 48 đến trang 51)
30/01/2015 Quyết định số 225/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ và Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa V. (từ trang 52 đến trang 88)
14,743,084 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner