Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 12 xuất bản ngày 08/03/2011: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27/01/2011 Chỉ thị số 04/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc một số biện pháp chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. (từ trang 03 đến trang 10)
02/03/2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý vướng mắc khi áp dụng chế độ bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với các trường hợp diện tích đất ở bị thu hồi (kể từ ngày 11 tháng 4 năm 2010 đến ngày 12 tháng 11 năm 2010) lớn hơn diện tích lô tái định cư. (từ trang 11 đến trang 12)
03/03/2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án kiện toàn tổ chức, biên chế cơ quan tư pháp cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 13 đến trang 23)
02/03/2011 Quyết định số 447/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá đất để lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Bệnh viện Đa khoa thành phố Vũng Tàu. (từ trang 24 đến trang 25)
03/03/2011 Quyết định số 459/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá đất để tính tiền thuê đất đầu tư xây dựng: Khu công nghiệp Phú Mỹ III tại xã Phước Hòa, huyện Tân Thành (diện tích: 3.234.043,4 m2) của Công ty cổ phần Thanh Bình - Phú Mỹ. (từ trang 26 đến trang 27)
22/02/2011 Quyết định số 411/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần của Công ty Công trình Đô thị huyện Tân Thành. (từ trang 28 đến trang 29)
24/02/2011 Quyết định số 418/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: sửa chữa cải tạo Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - hướng nghiệp Vũng Tàu. (từ trang 30 đến trang 33)
24/02/2011 Quyết định số 419/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Trường Mầm non Châu Pha, xã Châu Pha, huyện Tân Thành. (từ trang 34 đến trang 37)
25/02/2011 Quyết định số 424/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 38 đến trang 43)
25/02/2011 Quyết định số 427/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường và cầu từ Gò Găng sang Long Sơn thành phố Vũng Tàu (đoạn nối ra đường Láng Cát - Long Sơn). (từ trang 44 đến trang 52)
25/02/2011 Quyết định số 433/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Suối Giàu. (từ trang 53 đến trang 60)
15,038,501 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner