Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 17 xuất bản ngày 30/03/2011: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10/03/2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá bán nước máy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 06)
16/03/2011 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 07 đến trang 19)
17/03/2011 Quyết định số 603/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. (từ trang 20 đến trang 21)
18/03/2011 Quyết định số 610/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện đăng ký giá, kê khai giá, kiểm tra niêm yết giá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 22 đến trang 23)
21/03/2011 Quyết định số 622/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều tra, khảo sát, xây dựng phương án xác định giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 24 đến trang 25)
21/03/2011 Quyết định số 637/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát giá đất, xây dựng phương án xác định giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 26 đến trang 31)
22/03/2011 Quyết định số 639/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại đơn vị bầu cử số 1. (từ trang 32 đến trang 34)
22/03/2011 Quyết định số 640/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại đơn vị bầu cử số 2. (từ trang 35 đến trang 37)
23/03/2011 Quyết định số 646/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chương trình khuyến công bổ sung đợt 2 năm 2011. (từ trang 38 đến trang 40)
23/03/2011 Quyết định số 649/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 41 đến trang 43)
24/03/2011 Quyết định số 652/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập tổ chuyên gia lựa chọn chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 44 đến trang 45)
24/03/2011 Quyết định số 653/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp Tân Hải, xã Tân Hải huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 46 đến trang 53)
28/03/2011 Quyết định số 667/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ và thiết bị. (từ trang 54 đến trang 55)
28/03/2011 Quyết định số 668/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ và thiết bị. (từ trang 56 đến trang 57)
29/03/2011 Quyết định số 680/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Bà Rịa đến năm 2025, tỷ lệ 1/10.000. (từ trang 58 đến trang 60)
15,502,237 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner