Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 18 xuất bản ngày 10/04/2011: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22/02/2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa ban hành quy trình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao trên địa bàn thị xã Bà Rịa. (từ trang 03 đến trang 12)
15/03/2011 Quyết định số 569/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất: Khu cảng container Cái Mép Hạ thuộc dự án cảng Sài Gòn mới tại Cái Mép – Thị vải (bổ sung diện tích đất thuộc dự án cảng liên doanh container quốc tế cảng Sài Gòn-SSA) huyện Tân Thành. (từ trang 13 đến trang 14)
05/04/2011 Quyết định số 743/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu tiết kiệm 10% các chương trình, đề án của tỉnh năm 2011. (từ trang 15 đến trang 23)
25/01/2011 Quyết định số 229/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án đường nội ô số 1 thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. (từ trang 24 đến trang 27)
27/01/2011 Quyết định số 263/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, huyện Đất Đỏ. (từ trang 28 đến trang 35)
25/02/2011 Quyết định số 431/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng của Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 36 đến trang 38)
18/03/2011 Quyết định số 614/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành thực hiện Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2011. (từ trang 39 đến trang 41)
18/03/2011 Quyết định số 615/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn Thanh tra, kiểm tra liên ngành thực hiện Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2011. (từ trang 42 đến trang 44)
18/03/2011 Quyết định số 616/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn Thanh tra, kiểm tra liên ngành thực hiện Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2011. (từ trang 45 đến trang 47)
21/03/2011 Quyết định số 623/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 48 đến trang 49)
29/03/2011 Quyết định số 684/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh danh mục một số tuyến đường huyện Côn Đảo tại Quyết định số 2668/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 50 đến trang 51)
29/03/2011 Quyết định số 687/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban tổ chức giải bóng đá hạng nhì quốc gia năm 2011, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 52 đến trang 53)
18/03/2011 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ và Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về những giải pháp chủ yếu tập trung kềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện. (từ trang 54 đến trang 59)
15,464,804 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner