Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 23 xuất bản ngày 22/05/2011: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20/05/2011 Quyết định số 1134/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá đất để tính tiền thuê đất dự án: khai thác mỏ cát nhiễm mặn vịnh Gành Rái 3 tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 04)
15/04/2011 Quyết định số 829/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án quy hoạch. Dự án: quy hoạch tổng thể phát triển ngành chăn nuôi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. (từ trang 05 đến trang 07)
15/04/2011 Quyết định số 830/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án quy hoạch. Dự án: quy hoạch vùng chăn nuôi giết mổ, chế biến và tiêu thụ gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn năm 2008 - 2020. (từ trang 08 đến trang 10)
18/04/2011 Quyết định số 847/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: đường dây hạ thế và trạm biến áp cấp điện cho tuyến tổ 7, 1, 9 thôn Quảng Phú; tổ 3 thôn Bầu Điển; tổ 4, 5 thôn Phú Sơn và thôn Phước Trung, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 11 đến trang 14)
22/04/2011 Quyết định số 874/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả, hàng hoá lưu thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 15 đến trang 19)
26/04/2011 Quyết định số 902/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng 02 bờ kè giữ nước và 02 bể chứa nước phòng cháy, chữa cháy rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu năm 2011. (từ trang 20 đến trang 22)
09/05/2011 Quyết định số 1016/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Charm & Ci. (từ trang 23 đến trang 24)
10/05/2011 Quyết định số 1027/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 25 đến trang 26)
11/05/2011 Quyết định số 1056/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo hè tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2011. (từ trang 27 đến trang 28)
11/05/2011 Quyết định số 1064/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. (từ trang 29 đến trang 47)
12/05/2011 Quyết định số 1066/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: sửa chữa, chống thấm và sơn lại nhà phía trước Sở Ngoại vụ. (từ trang 48 đến trang 51)
16/05/2011 Quyết định số 1077/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán kinh phí vận hành mạng quan trắc nước Côn Đảo theo Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 52 đến trang 54)
20/05/2011 Quyết định số 1122/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định về thời gian và trình tự lập, gửi thẩm định, thông báo quyết toán vốn đầu tư. (từ trang 55 đến trang 56)
20/05/2011 Quyết định số 1135/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình hệ thống cấp nước khu trung tâm Côn Đảo (giai đoạn 2). (từ trang 57 đến trang 60)
14,742,974 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner