Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 26 xuất bản ngày 18/06/2011: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10/06/2011 Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 cho dự án Nhà Bảo tàng thuộc khu di tích lịch sử Côn Đảo. (trang 03)
07/06/2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành Quy chế Quản lý đô thị và quản lý một số trục đường chính của các xã trên địa bàn huyện Long Điền. (từ trang 04 đến trang 35)
09/05/2011 Quyết định số 1015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá đất để tính tiền thuê đất dự án: khu du lịch truyền thống Nghề Biển, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. (từ trang 36 đến trang 37)
10/05/2011 Quyết định số 1028/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá đất để tính tiền thuê đất dự án: trạm xăng đầu Phú Mỹ, huyện Tân Thành. (từ trang 38 đến trang 39)
08/06/2011 Quyết định số 1242/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: Trung tâm Diễn giải Tài nguyên Môi trường Vườn Quốc gia Côn Đảo. (từ trang 40 đến trang 43)
08/06/2011 Quyết định số 1261/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch năm 2011 chương trình bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 44 đến trang 45)
08/06/2011 Quyết định số 1262/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt miễn thu thủy lợi phí vụ Đông Xuân 2009 – 2010 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 46 đến trang 47)
10/06/2011 Quyết định số 1286/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng nhà làm việc trung tâm sản xuất chương trình Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 48 đến trang 52)
13/06/2011 Quyết định số 1297/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chủ nhiệm thị xã Bà Rịa văn hóa. (từ trang 53 đến trang 55)
14/06/2011 Quyết định số 1299/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 56 đến trang 58)
15/06/2011 Quyết định số 1313/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh khoản 3 Điều 1 Quyết định số 42/QĐ-UBND 06 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu lập quy hoạch phát triển du lịch huyện Côn Đảo đến năm 2020. (từ trang 59 đến trang 60)
15,049,415 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner