Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 11 + 12 xuất bản ngày 15/02/2014: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27/12/2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2014 của thành phố Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 08)
27/12/2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về việc phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2014. (từ trang 09 đến trang 11)
27/12/2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, kiến thiết thị chính, quy hoạch đô thị năm 2014 của thành phố Vũng Tàu. (từ trang 12 đến trang 15)
27/12/2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011 - 2015 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 16 đến trang 17)
27/12/2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về phê duyệt mức hỗ trợ đối với người hiến máu nhân đạo tình nguyện và người vận động hiến máu tình nguyện. (từ trang 18 đến trang 19)
21/10/2013 Quyết định số 2361/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 20 đến trang 110)
21/10/2013 Quyết định số 2363/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 111 đến trang 120)
15,015,997 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner