Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 59 xuất bản ngày 24/09/2011: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30/08/2011 Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục giai đoạn 2011 – 2015” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 16)
31/08/2011 Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về giai đoạn 2011 – 2015” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 17 đến trang 29)
31/08/2011 Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng chế độ trợ cấp cho đối tượng đang nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội , Nhà xã hội tại huyện Đất Đỏ và Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề. (từ trang 30 đến trang 34)
11/08/2011 Quyết định số 1737/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh khoản B – Điều 1 Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu thực hiện kế hoạch phòng chống bệnh heo tai xanh năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 35 đến trang 36)
11/08/2011 Quyết định số 1738/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu, các gói thầu: mua thức ăn, vaccin và thuốc thú y chăn nuôi năm 2011 của trại giống gà thả vườn. (từ trang 37 đến trang 38)
11/08/2011 Quyết định số 1739/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu, các gói thầu: mua thức ăn, vaccin và thuốc thú y chăn nuôi năm 2011 của trại chăn nuôi gà Phước Cơ. (từ trang 39 đến trang 40)
11/08/2011 Quyết định số 1740/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu, các gói thầu: mua thức ăn, vaccin và thuốc thú y chăn nuôi năm 2011 của trại heo giống Hòa Long. (từ trang 41 đến trang 42)
11/08/2011 Quyết định số 1741/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu lắp đặt đồng hồ nước cho 5000 hộ dân nông thôn. (từ trang 43 đến trang 44)
22/08/2011 Quyết định số 1809/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: xây dựng 02 trạm quản lý bảo vệ rừng số 3 và số 6 Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu. (từ trang 45 đến trang 48)
22/08/2011 Quyết định số 1810/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: xử lý tổ mối các công trình thủy lợi năm 2010. (từ trang 49 đến trang 52)
22/08/2011 Quyết định số 1811/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: sửa chữa kho vật tư bảo vệ thực vật của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. (từ trang 53 đến trang 56)
22/08/2011 Quyết định số 1812/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: sửa chữa, thay mới các cửa cống trên đê Chu Hải, huyện Tân Thành. (từ trang 57 đến trang 60)
15,280,024 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner