Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 65 xuất bản ngày 19/10/2011: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14/10/2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa về việc tiếp tục thực hiện chế độ hỗ trợ, khuyến khích giáo viên, học sinh để nâng cao chất lượng ''dạy và học'' theo Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân thị xã Bà Rịa. (từ trang 03 đến trang 04)
18/10/2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành quy chế sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin, mạng cục bộ, mạng toàn cầu và phần mềm quản lý hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ và tại Ủy ban nhân dân cấp xã trực thuộc. (từ trang 05 đến trang 16)
17/10/2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành về việc ban hành quy chế sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin, mạng Lan, Internet và phần mềm quản lý hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Tân Thành và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. (từ trang 17 đến trang 26)
06/09/2011 Quyết định số 1919/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án sửa chữa Trường Trung học Phổ thông Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 27 đến trang 29)
07/09/2011 Quyết định số 1933/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm trang thiết bị phòng học ngoại ngữ thuộc dự án tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân. (từ trang 30 đến trang 31)
07/09/2011 Quyết định số 1934/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án sửa chữa Trường Trung học Phổ thông Châu Thành, thị xã Bà Rịa. (từ trang 32 đến trang 34)
07/09/2011 Quyết định số 1935/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án sửa chữa Trường Trung học Phổ thông Dương Bạch Mai, huyện Đất Đỏ. (từ trang 35 đến trang 37)
12/09/2011 Quyết định số 1978/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án di dời trạm truyền dẫn – phát sóng Núi Nhỏ về trụ sở Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh tại thị xã Bà Rịa. (từ trang 38 đến trang 40)
28/09/2011 Quyết định số 2137/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Trường Tiểu học Hắc Dịch, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành. (từ trang 41 đến trang 43)
06/10/2011 Quyết định số 2212/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non xã Tân Hòa, huyện Tân Thành. (từ trang 44 đến trang 47)
06/10/2011 Quyết định số 2213/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non xã Tân Phước, huyện Tân Thành. (từ trang 48 đến trang 51)
06/10/2011 Quyết định số 2214/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non Phước Hải 3, huyện Đất Đỏ. (từ trang 52 đến trang 56)
06/10/2011 Quyết định số 2216/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp Trường Trung học Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 57 đến trang 60)
15,290,998 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner