Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 66 xuất bản ngày 24/10/2011: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19/10/2011 Quyết định số 64/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung Điều 1 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với Ban bảo vệ dân phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (trang 03)
19/10/2011 Quyết định số 65/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung Điều 1 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (trang 04)
12/10/2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 09 tháng năm 2011. (từ trang 05 đến trang 24)
09/09/2011 Quyết định số 1951/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án: đường quy hoạch D20 – phường 12 – thành phố Vũng Tàu. (từ trang 25 đến trang 28)
09/09/2011 Quyết định số 1952/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: Trường Tiểu học An Nhứt, huyện Long Điền. (Hạng mục: trạm biến áp 1 pha 50kVA 12,7/0,23kV). (từ trang 29 đến trang 31)
09/09/2011 Quyết định số 1953/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư Dự án: Đường Hàng Điều 4 – phường 11 – thành phố Vũng Tàu. (từ trang 32 đến trang 35)
09/09/2011 Quyết định số 1954/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư Dự án: Đường quy hoạch D23 – phường 12 – thành phố Vũng Tàu. (từ trang 36 đến trang 39)
09/09/2011 Quyết định số 1956/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn 2 dự án đường và cầu từ Gò Găng sang Long Sơn (đoạn nối ra đường Láng Cát - Long Sơn). (từ trang 40 đến trang 43)
09/09/2011 Quyết định số 1957/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải đoạn 8 (Km17+271,13 – Km18+100). (từ trang 44 đến trang 47)
09/09/2011 Quyết định số 1958/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh tong mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình đường quy hoạch số 2 (giai đoạn 1), thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. (từ trang 48 đến trang 49)
21/09/2011 Quyết định số 2068/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí chuẩn bị đầu tư công trình: xây dựng nhà quản lý hồ chứa nước Núi Nhan, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 50 đến trang 51)
22/09/2011 Quyết định số 2100/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đường ven núi Minh Đạm đoạn từ Tỉnh lộ 44A giáp khu du lịch Thùy Dương đến ngã ba Long Phù, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. (từ trang 52 đến trang 55)
22/09/2011 Quyết định số 2101/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: Sửa chữa nhà quản lý công trình hồ Suối Giàu. (từ trang 56 đến trang 58)
22/09/2011 Quyết định số 2102/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: Xây dựng chuồng heo nọc tại trại heo giống Hòa Long. (từ trang 59 đến trang 62)
22/09/2011 Quyết định số 2103/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư đợt đầu đô thi mới Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 63 đến trang 64)
15,031,925 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner