Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 15 xuất bản ngày 02/03/2014: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06/12/2013 Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 13)
24/12/2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, phát huy dân chủ và thực thi pháp luật năm 2014. (từ trang 14 đến trang 17)
24/12/2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2014. (từ trang 18 đến trang 22)
24/12/2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản - sự nghiệp kinh tế năm 2013 và kế hoạch vốn xây dựng cơ bản - sự nghiệp kinh tế năm 2014. (từ trang 23 đến trang 30)
24/12/2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Côn Đảo. (từ trang 31 đến trang 32)
30/12/2013 Chỉ thị số 06/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước và triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2014 trên địa bàn huyện Long Điền. (từ trang 33 đến trang 39)
30/12/2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành quy chế quản lý, sử dụng còi hụ cảnh báo thiên tai, báo động phòng không nhân dân, thời gian đến và tan sở đối với cán bộ - công chức viên chức - người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp. (từ trang 40 đến trang 45)
27/12/2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 46)
27/12/2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu năm 2014. (từ trang 47 đến trang 48)
21/10/2013 Quyết định số 2362/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 49 đến trang 60)
15,500,078 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner