Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 02 + 03 xuất bản ngày 06/01/2010: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28/12/2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và thực thi pháp luật năm 2010. (từ trang 04 đến trang 07)
28/12/2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về nhiệm vụ đầu tư, xây dựng cơ bản và sự nghiệp kinh tế năm 2010. (từ trang 08 đến trang 14)
28/12/2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2010. (từ trang 15 đến trang 19)
28/12/2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về việc tổng kết đề án giảm nghèo huyện Côn Đảo giai đoạn 2006 – 2010. (từ trang 20 đến trang 21)
28/12/2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về việc chia tách khu dân cư số 3 thành hai khu dân cư. (trang 22)
24/12/2009 Chỉ thị số 09/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2010. (từ trang 23 đến trang 29)
18/12/2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010. (từ trang 30 đến trang 36)
22/12/2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành về việc ban hành Quy chế làm việc của Phòng Công thương. (từ trang 37 đến trang 43)
22/12/2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành về việc ban hành Quy chế làm việc của Phòng Y tế. (từ trang 44 đến trang 50)
22/12/2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành về việc ban hành Quy chế làm việc của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tân Thành. (từ trang 51 đến trang 57)
29/12/2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu năm 2010. (từ trang 58 đến trang 59)
29/12/2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Vũng Tàu năm 2010. (từ trang 60 đến trang 65)
24/12/2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu sửa đổi Điều 3 của Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu ban hành quy chế làm việc mẫu của cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu. (trang 66)
28/12/2009 Quyết định số 4726/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc phê duyệt Kế hoạch triển khai đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Xuyên Mộc từ năm 2009 đến năm 2012. (từ trang 67 đến trang 75)
30/12/2009 Chỉ thị số 28/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động phục vụ Tết Nguyên Đán năm Canh Dần – 2010 và kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 03 tháng 02 năm 1930 - ngày 03 tháng 02 năm 2010). (từ trang 76 đến trang 79)
14,742,957 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner