Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 15 xuất bản ngày 08/03/2010: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15/01/2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Đất Đỏ từ năm 2010 đến năm 2012”. (từ trang 03 đến trang 10)
04/02/2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2010. (từ trang 11 đến trang 16)
08/02/2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự. (từ trang 17 đến trang 21)
12/02/2010 Quyết định số 496/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố bổ sung một số thủ tục hành chính vào Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 22 đến trang 45)
01/02/2010 Quyết định số 342/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: hệ thống xử lý chất thải rắn cho các Trung tâm Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 46 đến trang 50)
03/02/2010 Quyết định số 407/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án nâng cấp hệ thống thủy nông nội đồng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 51 đến trang 53)
10/02/2010 Quyết định số 446/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình sửa chữa các hạng mục công trình thủy lợi phục vụ Đông Xuân năm 2009 - 2010. (từ trang 54 đến trang 55)
10/02/2010 Quyết định số 480/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh. (từ trang 56 đến trang 58)
24/02/2010 Quyết định số 529/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 59 đến trang 60)
15,541,289 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner