Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 16 + 17 xuất bản ngày 09/03/2014: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10/01/2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp khó khăn cho người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng thuộc đối tượng quy định tại Điều 4, Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 04 đến trang 05)
13/01/2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung “Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020”. (từ trang 06 đến trang 07)
14/01/2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số điều của quy định thẩm quyền quản lý cán bộ công chức trong cơ quan hành chính thuộc tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 08 đến trang 10)
07/02/2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức sửa chữa nhà ở cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (trang 11)
17/02/2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định giá bồi thường, hỗ trợ hoa màu cây trái, diêm nghiệp, nuôi trồng thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 12 đến trang 44)
20/01/2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa ban hành quy trình tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và dân nguyện trên địa bàn thành phố Bà Rịa. (từ trang 45 đến trang 72)
08/01/2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo. (từ trang 73 đến trang 80)
21/01/2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo ban hành quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn huyện Côn Đảo. (từ trang 81 đến trang 89)
14/02/2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014. (từ trang 90 đến trang 92)
14/02/2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2014 trên địa bàn huyện Long Điền. (từ trang 93 đến trang 98)
21/01/2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Tân Thành. (từ trang 99 đến trang 101)
14/02/2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở và hòa giải tranh chấp đất đai ở các xã, thị trấn. (từ trang 102 đến trang 104)
08/02/2014 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 105 đến trang 106)
08/01/2014 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 107 đến trang 112)
17/01/2014 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. (từ trang 113 đến trang 116)
15,502,300 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner