Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 16 xuất bản ngày 10/03/2010: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22/02/2010 Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức khảo sát, điều tra hộ dân có mức thu nhập từ trung bình trở xuống trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 04)
11/02/2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010. (từ trang 05 đến trang 06)
22/02/2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành nâng mức chế độ trợ cấp cho đối tượng đang nuôi dưỡng tại các Cơ sở Bảo trợ xã hội và Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý. (từ trang 07 đến trang 10)
08/03/2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2010 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 11 đến trang 21)
08/03/2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn. (từ trang 22 đến trang 31)
08/03/2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 32 đến trang 34)
22/02/2010 Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2010 trên địa bàn huyện Đất Đỏ. (từ trang 35 đến trang 39)
02/02/2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2010. (từ trang 40 đến trang 44)
12/02/2010 Quyết định số 497/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 2831/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 45 đến trang 47)
12/02/2010 Quyết định số 498/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (trang 48)
12/02/2010 Quyết định số 499/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (trang 49)
12/02/2010 Quyết định số 500/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi một số thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 50 đến trang 53)
12/02/2010 Quyết định số 501/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 2828/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 54 đến trang 61)
14,729,200 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner