Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 31 xuất bản ngày 12/06/2010: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31/05/2010 Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 10)
31/05/2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Điền. (từ trang 11 đến trang 17)
02/06/2010 Quyết định số 1391/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi chủ đầu tư dự án hạ tầng khu nhà ở cho công nhân trong khu công nghiệp. (từ trang 18 đến trang 19)
08/06/2010 Quyết định số 1435/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Điều 1 của Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình đắp chống tràn các đoạn xung yếu trên đê Chu Hải. (từ trang 20 đến trang 22)
08/06/2010 Quyết định số 1436/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Điều 1 của Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình sửa chữa các hạng mục công trình thủy lợi phục vụ Đông Xuân 2008 - 2009. (từ trang 23 đến trang 25)
08/06/2010 Quyết định số 1439/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án kiên cố hóa kênh mương N4 và N5 hồ Suối Các, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 26 đến trang 28)
08/06/2010 Quyết định số 1441/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng 02 trạm quản lý bảo vệ rừng số 3 và số 6 khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 29 đến trang 31)
08/06/2010 Quyết định số 1442/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án sửa chữa đường tuần tra bảo vệ rừng khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu năm 2010. (từ trang 32 đến trang 34)
08/06/2010 Quyết định số 1455/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án bảo vệ công trình hồ chứa nước Suối Giàu, huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 35 đến trang 54)
08/06/2010 Quyết định số 1456/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho các xã đặc biệt khó khăn tại các huyện: Châu Đức và Xuyên Mộc thuộc Chương trình 135 giai đoạn II. (từ trang 55 đến trang 57)
09/06/2010 Quyết định số 1460/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án mở rộng và nâng công suất nhà máy điện An Hội, huyện Côn Đảo. (từ trang 58 đến trang 61)
09/06/2010 Quyết định số 1466/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hột đồng thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 62 đến trang 64)
15,248,842 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner