Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 35 xuất bản ngày 07/07/2010: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08/06/2010 Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về trình tự thủ tục công nhận quyền sử dụng đất đối với các cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 09)
18/06/2010 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Phòng Công thương thành Phòng Kinh tế và Hạ tầng. (từ trang 10 đến trang 11)
29/06/2010 Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ trợ cấp đối với đối tượng sinh viên dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 12 đến trang 14)
01/07/2010 Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 15 đến trang 31)
02/07/2010 Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc tăng cường công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn huyện Long Điền. (từ trang 32 đến trang 34)
18/06/2010 Quyết định số 1515/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập văn phòng công chứng (Đối với Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập). (trang 35)
25/06/2010 Quyết định số 1590/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch thời gian năm học 2010 – 2011 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 36 đến trang 40)
29/06/2010 Quyết định số 1601/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2010. (trang 41)
29/06/2010 Quyết định số 1602/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí chuẩn bị đầu tư công tác đo vẽ lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000, cắm mốc xác định phạm vi vùng bảo vệ, vệ sinh hồ chứa nước: hồ Châu Pha huyện Tân Thành, hồ Đá Bàng huyện Châu Đức và Đất Đỏ, hồ Đá Đen huyện Châu Đức và Tân Thành, hồ Suối Các huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 42 đến trang 44)
29/06/2010 Quyết định số 1603/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí chuẩn bị đầu tư công tác đo vẽ lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 cắm mốc xác định phạm vi vùng phụ cận và hành lang bảo vệ các hồ chứa nước: hồ Lồ Ồ và hồ Suối Môn, huyện Đất Đỏ, hồ Suối Giàu huyện Châu Đức và đập dâng Cầu Mới huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 45 đến trang 47)
29/06/2010 Quyết định số 1605/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: hỗ trợ cấp nước cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn tỉnh theo Đề án 134 năm 2009. (từ trang 48 đến trang 51)
30/06/2010 Quyết định số 1612/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ việc đổi mới công nghệ và thiết bị năm 2010 của Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Sang. (từ trang 52 đến trang 53)
30/06/2010 Quyết định số 1616/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án: quy hoạch phát triển bưu chính viễn thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020. (từ trang 54 đến trang 57)
05/07/2010 Quyết định số 1629/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan thuộc Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh. (từ trang 58 đến trang 59)
15,250,350 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner