Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 42 xuất bản ngày 15/08/2010: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10/08/2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu về việc ban hành Quy chế mẫu công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu và của các Ủy ban nhân dân phường, xã. (từ trang 03 đến trang 12)
06/08/2010 Quyết định số 1857/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước và xếp loại kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc doanh nghiệp nhà nước năm 2009 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 13 đến trang 16)
09/08/2010 Quyết định số 1864/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán. (từ trang 17 đến trang 18)
11/08/2010 Quyết định số 1866/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân 2 xã Sông Xoài và Tân Hải thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành. (từ trang 19 đến trang 22)
11/08/2010 Quyết định số 1868/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, dự án: Đền thờ liệt sỹ Châu Đức. (từ trang 23 đến trang 27)
11/08/2010 Quyết định số 1869/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tôn tạo di tích chùa Núi Một huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 28 đến trang 31)
11/08/2010 Quyết định số 1913/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, dự án: Trung tâm Hành chính huyện Đất Đỏ. Hạng mục: hệ thống mạng LAN khối Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, hội trường và Văn phòng tiếp nhận giao trả hồ sơ huyện Đất Đỏ. (từ trang 32 đến trang 36)
12/08/2010 Quyết định số 1923/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị mới dầu khí Vũng Tàu tại phường 10 và phường 11, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 37 đến trang 48)
12/08/2010 Quyết định số 1925/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí chuẩn bị đầu tư công trình: xây dựng nhà quản lý đập dâng Cầu Mới, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 49 đến trang 51)
12/08/2010 Quyết định số 1930/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập đề án ''Thí điểm sử dụng năng lượng mặt trời trong chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu''. (từ trang 52 đến trang 58)
12/08/2010 Quyết định số 1936/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng: đường vào khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 mở rộng, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 59 đến trang 60)
15,031,645 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner