Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 21 + 22 xuất bản ngày 02/04/2014: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20/02/2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường. (từ trang 03 đến trang 11)
26/02/2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu ban hành quy chế làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu. (từ trang 12 đến trang 17)
05/03/2014 Quyết định số 459/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 và quý II năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 18 đến trang 23)
06/01/2014 Quyết định số 17/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 10 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 24 đến trang 95)
24/02/2014 Quyết định số 388/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 96 đến trang 104)
14,559,094 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner