Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 56 xuất bản ngày 15/10/2010: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28/09/2010 Quyết định số 2372/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án phòng, chống lụt, bão công trình hồ chứa nước Đá Bàng trên địa bàn huyện Đất Đỏ, Châu Đức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 02 đến trang 21)
28/09/2010 Quyết định số 2373/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án phòng, chống lụt, bão công trình hồ chứa nước Xuyên Mộc trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 22 đến trang 39)
28/09/2010 Quyết định số 2374/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án phòng, chống lụt, bão công trình hồ chứa nước Suối Giàu trên địa bàn huyện Châu Đức, Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 40 đến trang 59)
30/09/2010 Quyết định số 2407/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án thu gom và xử lý nước thải thị xã Bà Rịa. (từ trang 60 đến trang 61)
07/10/2010 Quyết định số 2470/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư công trình: xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Phú Mỹ 1 công suất 2.500m3/ngày đêm (giai đoạn 1). (từ trang 62 đến trang 63)
14,743,020 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner