Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 27 + 28 xuất bản ngày 26/04/2014: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28/02/2014 Chỉ thị số 04/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 05)
18/03/2014 Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án xác định điểm đầu, điểm cuối và đặt tên những tuyến đường mới trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. (từ trang 06 đến trang 24)
18/03/2014 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án xác định điểm đầu, điểm cuối và đặt tên đường thị trấn Phước Hải, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ. (từ trang 25 đến trang 34)
18/03/2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án xác định điểm đầu, điểm cuối và đặt tên đường thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. (từ trang 35 đến trang 46)
20/03/2014 Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Phát triển Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 47 đến trang 70)
01/04/2014 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. (từ trang 71 đến trang 91)
24/03/2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc cấm đánh bắt thủy sản và khai thác sen, súng tại hồ An Hải và Quang Trung huyện Côn Đảo. (từ trang 92 đến trang 93)
25/03/2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Long Điền. (từ trang 94 đến trang 103)
20/03/2014 Quyết định số 583/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh để Quỹ Đầu tư Phát triển Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện đầu tư trực tiếp, cho vay đầu tư và góp vốn thành lập doanh nghiệp để đầu tư giai đoạn 2014 - 2016. (từ trang 104 đến trang 107)
27/03/2014 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển ngành thủy sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2015. (từ trang 108 đến trang 109)
18/03/2014 Quyết định số 546/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 110 đến trang 116)
15,225,676 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner