Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 02 xuất bản ngày 07/01/2009: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05/12/2008 Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2009. (từ trang 03 đến trang 13)
05/12/2008 Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2009 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007. (từ trang 14 đến trang 23)
05/12/2008 Nghị quyết số 22/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2010 và các biện pháp tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. (từ trang 24 đến trang 25)
05/12/2008 Nghị quyết số 23/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên các đơn vị hành chính và sự nghiệp năm 2009 của tỉnh. (trang 26)
05/12/2008 Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 27 đến trang 28)
05/12/2008 Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 29 đến trang 30)
05/12/2008 Nghị quyết số 26/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định bảng giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (trang 31)
05/12/2008 Nghị quyết số 27/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê duyệt bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (trang 32)
05/12/2008 Nghị quyết số 28/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh. (từ trang 33 đến trang 34)
05/12/2008 Nghị quyết số 29/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn Đề án “xã hội hóa giáo dục - đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2008 - 2015”. (từ trang 35 đến trang 36)
05/12/2008 Nghị quyết số 30/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn Đề án “tiếp tục thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2009 - 2010”. (từ trang 37 đến trang 38)
05/12/2008 Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2009. (từ trang 39 đến trang 40)
26/12/2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và thực thi pháp luật năm 2009. (từ trang 41 đến trang 44)
26/12/2008 Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về nhiệm vụ xây dựng cơ bản và sự nghiệp kinh tế năm 2009. (từ trang 45 đến trang 50)
26/12/2008 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2009. (từ trang 51 đến trang 54)
29/12/2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện Châu Đức năm 2009. (từ trang 55 đến trang 60)
15,076,132 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner