Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 03 xuất bản ngày 13/01/2009: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22/12/2008 Chỉ thị số 32/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 04)
28/11/2008 Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ cho các đối tượng có phương tiện cơ giới bị cấm tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 05 đến trang 08)
05/12/2008 Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009. (từ trang 09 đến trang 10)
05/12/2008 Quyết định số 76A/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 11 đến trang 12)
11/12/2008 Quyết định số 75/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao mức hỗ trợ ngân sách năm 2009 cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp. (từ trang 13 đến trang 15)
19/12/2008 Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế làm việc mẫu của cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 16 đến trang 36)
19/12/2008 Quyết định số 77A/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 37 đến trang 38)
26/12/2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. (từ trang 39 đến trang 42)
29/12/2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về việc phê chuẩn kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2009 bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn khác do Ủy ban nhân dân huyện quyết định đầu tư. (từ trang 43 đến trang 44)
29/12/2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2009. (từ trang 45 đến trang 46)
05/12/2008 Quyết định số 4424/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế cuộc thi ý tưởng điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 núi Lớn - núi Nhỏ, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 47 đến trang 49)
15/12/2008 Quyết định số 4516/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế cuộc thi ý tưởng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 đảo Gò Găng, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 50 đến trang 52)
12/12/2008 Chỉ thị số 30/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán - Kỷ Sửu 2009 và kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03 tháng 02 năm 1930 – 03 tháng 02 năm 2009). (từ trang 53 đến trang 56)
15,504,023 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner