Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 29 + 30 xuất bản ngày 02/05/2014: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08/04/2014 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về các khu vực và dự án có ý nghĩa quan trọng trong các đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 05)
11/04/2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định định lượng một số tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 06 đến trang 08)
11/04/2014 Quyết định số 703/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2013 - 2014 và tuyển sinh vào trường mầm non, tiểu học, trung học năm học 2014-2015. (từ trang 09 đến trang 12)
17/04/2014 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao hiệu quả chất lượng công tác văn thư, lưu trữ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 13 đến trang 16)
18/03/2014 Quyết định số 538/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 17 đến trang 51)
25/03/2014 Quyết định số 605/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua phưong án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2013 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 52 đến trang 55)
02/04/2014 Quyết định số 648/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 56 đến trang 95)
04/04/2014 Quyết định số 669/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát giá đất, xây dựng phương án xác định giá đất định kỳ (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2015) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 96 đến trang 99)
15/04/2014 Quyết định số 720/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành các tiêu chuẩn lựa chọn nhà đầu tư khu công nghiệp Long Hương, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 100 đến trang 109)
17/04/2014 Quyết định số 748/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển ngành Logistics tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020, định hướng 2030. (từ trang 110 đến trang 111)
15,221,622 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner