Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 05 xuất bản ngày 19/01/2009: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29/12/2008 Quyết định số 82/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 05)
30/12/2008 Quyết định số 83/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008. (từ trang 06 đến trang 16)
30/12/2008 Quyết định số 85/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định bảng giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 17 đến trang 24)
31/12/2008 Quyết định số 86/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án xã hội hóa giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2008 - 2015. (từ trang 25 đến trang 26)
31/12/2008 Quyết định số 87/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Điều 4 quy định về một số chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước giải toả đăng đáy để giải phóng luồng hàng hải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 27 đến trang 28)
31/12/2008 Quyết định số 88/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với: muối, đất, đá, cát trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 29 đến trang 31)
26/12/2008 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc tổ chức quản lý, điều hành ngân sách năm 2009 của huyện Côn Đảo. (từ trang 32 đến trang 36)
15/12/2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo phê duyệt chương trình phổ biến, giáo dục, pháp luật trên địa bàn huyện Côn Đảo từ năm 2008 đến năm 2012. (từ trang 37 đến trang 47)
26/12/2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009. (từ trang 48 đến trang 49)
15/12/2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. (từ trang 50 đến trang 51)
17/12/2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tân Thành năm 2009. (từ trang 52 đến trang 59)
17/12/2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện; số bổ sung ngân sách xã, thị trấn và phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản các dự án do huyện quyết định đầu tư và quản lý vốn năm 2009. (từ trang 60 đến trang 65)
30/12/2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về việc thu ngân sách nhà nước, dự toán phân bổ chi ngân sách các đơn vị và phường, xã trong toàn thành phố Vũng Tàu năm 2009. (từ trang 66 đến trang 68)
15,065,988 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner