Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 08 xuất bản ngày 23/03/2009: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02/02/2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điểu của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 35/2008/QĐ-UBNĐ ngày 13 tháng 6 năm 2008 về lập, quản lý, sử dụng quỹ giải quyết việc làm địa phương tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 05)
10/02/2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá thóc tính thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 06 đến trang 07)
12/02/2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 08 đến trang 11)
18/02/2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 1995 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bản quy định việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho người đang thuê. (từ trang 12 đến trang 17)
19/02/2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. (từ trang 18 đến trang 25)
20/02/2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 27/5/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2010 và tầm nhìn đến 2015. (từ trang 26 đến trang 43)
12/01/2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức về việc triển khai công tác tuyện truyền giáo dục pháp luật về Luật Giao thông đường bộ trong đợt cao điểm từ ngày 19 tháng 01 năm 2009 (24/12 năm Mậu Tý) đến ngày 31 tháng 01 năm 2009 (mùng 06 Tết Kỷ Sửu). (từ trang 44 đến trang 45)
11/03/2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc ban hành mức thu thuế nhà, đất năm 2009 trên địa bàn huyện Long Điền. (từ trang 46 đến trang 53)
18/02/2009 Quyết định số 386/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình xúc tiến thương mại năm 2009 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 54 đến trang 61)
23/02/2009 Quyết định số 424/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm. (từ trang 62 đến trang 64)
15,543,683 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner