Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 33 + 34 xuất bản ngày 04/06/2014: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29/05/2014 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số nội dung trong Chương trình đào tạo 150 thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài giai đoạn 2010-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 85/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 04 đến trang 05)
02/06/2014 Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 06 đến trang 19)
12/05/2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại quy định nâng bậc lương trước thời hạn được ban hành kèm theo Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo. (từ trang 20 đến trang 22)
30/05/2014 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ ngành Công thương. (từ trang 23 đến trang 24)
18/04/2014 Quyết định số 773/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Khu nghĩa địa tập trung huyện Đất Đỏ. (từ trang 25 đến trang 29)
25/04/2014 Quyết định số 863/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; công trình: kiên cố hóa 4.000 m kênh N3 đập Sông Dinh. (từ trang 30 đến trang 34)
06/05/2014 Quyết định số 902/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Kim Dinh, thị xã Bà Rịa (Nay là thành phố Bà Rịa) - Nội dung công việc: Chi phí chuẩn bị đầu tư. (từ trang 35 đến trang 37)
06/05/2014 Quyết định số 903/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Long Hương, thị xã Bà Rịa (Nay là thành phố Bà Rịa) - Nội dung công việc: chi phí chuẩn bị đầu tư. (từ trang 38 đến trang 40)
15/05/2014 Quyết định số 970/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án thu gom, xử lý và thoát nước khu đô thị mới Phú Mỹ. (từ trang 41 đến trang 45)
16/05/2014 Quyết định số 975/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch đào tạo giáo viên và giảng viên tiếng Nhật giai đoạn 2014 – 2020. (từ trang 46 đến trang 56)
16/05/2014 Quyết định số 978/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thiết kế dự toán trồng rừng, chăm sóc rừng và bảo vệ rừng của Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014. (từ trang 57 đến trang 61)
20/05/2014 Quyết định số 1003/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí kiểm định đánh giá an toàn đập công trình hồ chứa nước Lồ Ồ, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập. (từ trang 62 đến trang 64)
21/05/2014 Quyết định số 1013/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch hệ thống thoát nước thải chung khu vực tập trung các cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 65 đến trang 67)
22/05/2014 Quyết định số 1025/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật: Mua sắm thiết bị đào tạo nghề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, dự án đổi mới và phát triển dạy nghề của Trường cao đẳng nghề tỉnh năm 2014. (từ trang 68 đến trang 72)
27/05/2014 Quyết định số 1044/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua vắc xin thực hiện kế hoạch tiêm phòng bệnh dại động vật năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 73 đến trang 74)
27/05/2014 Quyết định số 1046/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua vật tư, hóa chất phục vụ công tác kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014. (từ trang 75 đến trang 77)
28/05/2014 Quyết định số 1070/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: cải tạo, mở rộng Bệnh viện huyện Tân Thành. (từ trang 78 đến trang 81)
30/05/2014 Quyết định số 1084/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án sửa chữa các hạng mục công trình thuỷ lợi phục vụ Đông Xuân năm 2013-2014. (từ trang 82 đến trang 84)
14,559,649 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner