Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 53 xuất bản ngày 11/09/2009: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30/06/2009 Quyết định số 2212/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 22)
30/06/2009 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cHỈ THỊ Về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 – 2010 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 23 đến trang 26)
28/07/2009 Quyết định số 2450/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh qUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình đường Phước Hải - Lộc An, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. (từ trang 27 đến trang 30)
29/07/2009 Quyết định số 2459/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và nội dung gói thầu thiết bị (gói số 6) thuộc dự án mở rộng Trường khiếm thị Hữu nghị Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 31 đến trang 32)
30/07/2009 Quyết định số 2556/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh qUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành lưới điện trung thế cho Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (trang 33)
30/07/2009 Quyết định số 2569/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu 04 (rà phá bom mìn) thuộc dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Bến Lội, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. (trang 34)
05/08/2009 Quyết định số 2625/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp và thiết bị (gói số 6) thuộc dự án xây dựng các phòng chức năng Trường Trung học Phổ thông bán công Nguyễn Bỉnh Khiêm, thị xã Bà Rịa. (trang 35)
29/07/2009 Quyết định số 2625/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp và thiết bị (gói số 6) thuộc dự án xây dựng các phòng chức năng Trường Trung học Phổ thông bán công Nguyễn Bỉnh Khiêm, thị xã Bà Rịa. (từ trang 36 đến trang 56)
14,727,113 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner