Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 61 xuất bản ngày 10/10/2009: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02/10/2009 Quyết định số 71/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 cho dự án Nhà Bảo tàng thuộc khu di tích lịch sử Côn Đảo. (trang 03)
07/10/2009 Quyết định số 72/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tên dự án đầu tư kế hoạch 2009 nguồn qũy nhà ở xã hội. (trang 04)
05/10/2009 Quyết định số 3256/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Xuyên Mộc. (từ trang 05 đến trang 13)
01/10/2009 Quyết định số 3378/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Vũng Tàu đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 14 đến trang 15)
02/10/2009 Quyết định số 3418/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước và xếp loại kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc doanh nghiệp nhà nước năm 2008 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 16 đến trang 19)
05/10/2009 Quyết định số 3429/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập trang thông tin điện tử về cải cách hành chính của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 20 đến trang 21)
05/10/2009 Quyết định số 3430/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý, tổ chức và duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử về cải cách hành chính của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra internet. (từ trang 22 đến trang 32)
06/10/2009 Quyết định số 3442/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí thực hiện chương trình ''Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong tòa nhà, khách sạn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu''. (từ trang 33 đến trang 39)
06/10/2009 Quyết định số 3446/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tiểu ban soạn thảo xây dựng một số chính sách cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 40 đến trang 41)
08/10/2009 Quyết định số 3465/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ cho Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 42 đến trang 43)
09/10/2009 Quyết định số 3472/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu: trang bị 04 phòng máy vi tính dạy học cho 04 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Huệ, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tân Thành và trang bị sách cho thư viện Trường Trung học Phổ thông Dương Bạch Mai. (từ trang 44 đến trang 56)
14,563,887 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner