Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 63 xuất bản ngày 03/11/2009: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02/11/2009 Chỉ thị số 23/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 05)
12/10/2009 Quyết định số 73/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định thẩm quyền công chứng hợp đồng giao dịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 06 đến trang 07)
28/10/2009 Quyết định số 74/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án thành lập Quỹ bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên Vườn Quốc gia Côn Đảo. (từ trang 08 đến trang 13)
28/09/2009 Quyết định số 3180/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Xuyên Mộc. (từ trang 14 đến trang 24)
12/10/2009 Quyết định số 3486/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung kinh phí và cải cách tiền lương và trợ cấp khó khăm năm 2009. (từ trang 25 đến trang 34)
26/10/2009 Quyết định số 3603/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại năm 2010 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 35 đến trang 43)
28/09/2009 Quyết định số 3341/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh qUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tổ hợp du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Châu Viên, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền và thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 44 đến trang 47)
28/10/2009 Quyết định số 3635/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình cấp nước Vườn Quốc gia Côn Đảo. (từ trang 48 đến trang 51)
28/10/2009 Quyết định số 3638/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện đề án '' Sữa học đường cho trẻ dưới 6 tuổi trong các cơ sở giáo dục mầm non và trẻ từ 3-5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng'' đến năm 2010. (từ trang 52 đến trang 54)
29/10/2009 Quyết định số 3657/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại Cửa Lấp, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 55 đến trang 60)
14,558,701 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner