Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 73 xuất bản ngày 26/12/2009: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10/12/2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2010. (từ trang 04 đến trang 12)
10/12/2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 13 đến trang 14)
10/12/2009 Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2010. (từ trang 15 đến trang 17)
10/12/2009 Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008. (từ trang 18 đến trang 19)
10/12/2009 Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công nhân viên ngành Y tế phục vụ chuyên môn y tế giai đoạn 2010 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 20 đến trang 21)
10/12/2009 Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 22 đến trang 29)
10/12/2009 Nghị quyết số 19/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động giám sát chuyên đề năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 30 đến trang 31)
14/12/2009 Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn một số chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 32 đến trang 33)
18/12/2009 Chỉ thị số 26/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 34 đến trang 36)
07/12/2009 Quyết định số 4087/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi và bãi bỏ Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công viên văn hoá - thể thao Bàu Trũng, thành phố Vũng Tàu - giai đoạn 1. (từ trang 37 đến trang 38)
18/12/2009 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trong các ngày lễ, tết và thực hiện đợt cao điểm (từ tháng 12/2009 đến ngày 15 tháng 3 năm 2010) tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh. (từ trang 39 đến trang 40)
30/11/2009 Quyết định số 3973/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu du lịch Hòa Bình Xanh tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 41 đến trang 43)
07/12/2009 Quyết định số 4058/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật mua sắm trang thiết bị Văn phòng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. (từ trang 44 đến trang 47)
07/12/2009 Quyết định số 4059/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật cung cấp và lắp đặt trang thiết bị nhỏ lẻ chuyên dùng tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. (từ trang 48 đến trang 55)
15/12/2009 Quyết định số 4135/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu lập quy hoạch phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 56 đến trang 57)
15/12/2009 Quyết định số 4138/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án quy hoạch du lịch huyện Côn Đảo. (từ trang 58 đến trang 60)
15,541,041 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner