Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 74 xuất bản ngày 28/12/2009: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15/12/2009 Quyết định số 78/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư bên ngoài khu công nghiệp. (từ trang 03 đến trang 04)
15/12/2009 Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới, chương trình quan trắc môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020. (từ trang 05 đến trang 27)
15/12/2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành về việc ban hành Quy chế làm việc của Phòng Tư pháp. (từ trang 28 đến trang 35)
09/12/2009 Quyết định số 4100/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. (từ trang 36 đến trang 38)
11/12/2009 Quyết định số 4114/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật hệ thống trang thiết bị chỉnh lý tư liệu âm thanh - hình ảnh tích đống tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. (từ trang 39 đến trang 44)
11/12/2009 Quyết định số 4115/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: hạ tầng kỹ thuật Đài Phát hình Quốc gia kênh 38UHF tại thị xã Bà Rịa. (từ trang 45 đến trang 49)
21/12/2009 Quyết định số 4182/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua thuốc, vắc xin và vật tư y tế cho các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế. (từ trang 50 đến trang 60)
15,023,476 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner