Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 41 + 42 xuất bản ngày 20/07/2014: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14/07/2014 Chỉ thị số 13/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường biện pháp bảo vệ và xử lý vi phạm hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp. (từ trang 03 đến trang 08)
01/07/2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 12 tháng 5 năm 2010 của Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển đô thị mới Phú Mỹ. (từ trang 09 đến trang 18)
10/07/2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020. (từ trang 19 đến trang 31)
14/07/2014 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 32 đến trang 38)
03/07/2014 Quyết định số 1373/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 39 đến trang 47)
20/06/2014 Quyết định số 1262/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị đào tạo nghề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, dự án đổi mới và phát triển dạy nghề của Trường Cao đẳng nghề năm 2014. (từ trang 48 đến trang 50)
23/06/2014 Quyết định số 1282/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 51 đến trang 55)
23/06/2014 Quyết định số 1304/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kể hoạch đấu thầu: Mua mới xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy cho Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. (từ trang 56 đến trang 58)
03/07/2014 Quyết định số 1372/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 59 đến trang 72)
07/07/2014 Quyết định số 1382/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án phát triển hoạt động cụm cảng trung chuyển quốc tế Cái Mép - Thị Vải giai đoạn 2013-2020. (từ trang 73 đến trang 81)
07/07/2014 Quyết định số 1384/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch chi tiết kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2014. (từ trang 82 đến trang 90)
14/07/2014 Quyết định số 1441/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch mời thầu đầu tư và hồ sơ mời thầu đầu tư Khu công nghiệp Long Hương, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 91 đến trang 92)
15,022,858 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner