Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 07 xuất bản ngày 28/01/2008: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24/01/2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. (từ trang 04 đến trang 07)
21/01/2008 Quyết định số 304/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư tại khoản 9, Điều 1 Quyết định số 7206/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư Trường Trung học Cơ sở Long Tân huyện Đất Đỏ. (từ trang 08 đến trang 09)
21/01/2008 Quyết định số 318/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình đường gom 2 bên Quốc lộ 55 khu hành chính huyện Xuyên Mộc. (trang 10)
21/01/2008 Quyết định số 319/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình đường vành đai xã Long Sơn, khoản mục chi phí khác được thực hiện tại Ban Quản lý dự án thành phố Vũng Tàu. (trang 11)
21/01/2008 Quyết định số 322/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán chi phí tư vấn và chi phí rà phá bom, mìn công trình đường Hòa Hưng, Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc. (trang 12)
21/01/2008 Quyết định số 325/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án cửa xả T3, T4, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành. (từ trang 13 đến trang 15)
21/01/2008 Quyết định số 326/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ chuyên gia giúp việc để tổ chức thực hiện việc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án các khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh. (từ trang 16 đến trang 17)
21/01/2008 Quyết định số 332/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép bổ sung hợp đồng gói thầu xây lắp và thiết bị thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học Phổ thông liên xã Phước Hội - Lộc An – Long Mỹ, huyện Đất Đỏ. (trang 18)
21/01/2008 Quyết định số 333/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu dự án Trường Bến Điệp, thôn 3, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 19 đến trang 23)
22/01/2008 Quyết định số 334/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá trị bù giá nhân công, máy thi công theo các Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13 tháng 10 năm 2005 và Thông tư 07/2006/TT-BXD ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây dựng điều chỉnh giá trị hợp đồng gói thầu số 05 xây dựng mới cầu Gò Găng thuộc dự án đầu tư xây dựng đường và cầu sang đảo Gò Găng, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 24 đến trang 25)
23/01/2008 Quyết định số 531/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán xây dựng công trình Trường Trung học Cơ sở Long Tân, huyện Đất Đỏ. (từ trang 26 đến trang 27)
23/01/2008 Quyết định số 532/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng Trường Trung học Cơ sở Phan Đình Phùng, huyện Châu Đức. (từ trang 28 đến trang 29)
23/01/2008 Quyết định số 533/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trường Tiểu học Bình Giã, huyện Châu Đức; các hạng mục trạm biến áp, trang thiết bị trường học, chi phí khác và chi phí đền bù giải tỏa. (từ trang 30 đến trang 31)
23/01/2008 Quyết định số 542/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công, tổng dự toán công trình hệ thống công trình phụ phục vụ du lịch sính thái Vườn quốc gia Côn Đảo. (từ trang 32 đến trang 34)
24/01/2008 Quyết định số 301/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 01B (hê thống điện chiếu sáng, đường dây trung thế, hạ thế và trạm biến áp) thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Gò Cát 6, thị xã Bà Rịa. (từ trang 35 đến trang 36)
24/01/2008 Quyết định số 545/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Hội đồng Giám khảo xét tặng Giải thưởng báo chí viết về thương mại và du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 37 đến trang 38)
25/01/2008 Quyết định số 592/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường vào cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành. (từ trang 39 đến trang 42)
25/01/2008 Quyết định số 598/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước huyện Xuyên Mộc năm 2008. (từ trang 43 đến trang 44)
25/01/2008 Quyết định số 599/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước thành phố Vũng Tàu năm 2008. (từ trang 45 đến trang 46)
25/01/2008 Quyết định số 600/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước huyện Đất Đỏ năm 2008. (từ trang 47 đến trang 48)
25/01/2008 Quyết định số 601/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước huyện Châu Đức năm 2008. (từ trang 49 đến trang 50)
25/01/2008 Quyết định số 602/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước huyện Long Điền năm 2008. (từ trang 51 đến trang 52)
25/01/2008 Quyết định số 603/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước huyện Tân Thành năm 2008. (từ trang 53 đến trang 54)
25/01/2008 Quyết định số 604/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước thị xã Bà Rịa năm 2008. (từ trang 55 đến trang 56)
15,543,047 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner