Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 09 xuất bản ngày 03/02/2008: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24/01/2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về nhiệm vụ xây dựng cơ bản và sự nghiệp kinh tế năm 2008. (từ trang 03 đến trang 14)
24/01/2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc tổ chức quản lý, điều hành ngân sách năm 2008 của huyện Côn Đảo. (từ trang 15 đến trang 18)
27/12/2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008. (từ trang 19 đến trang 20)
10/01/2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu năm 2008. (từ trang 21 đến trang 23)
10/01/2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006 của thành phố Vũng Tàu. (từ trang 24 đến trang 25)
10/01/2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Vũng Tàu năm 2008. (từ trang 26 đến trang 32)
10/01/2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về dự toán thu ngân sách nhà nước, dự toán phân bổ chi ngân sách các đơn vị và phường, xã trong toàn thành phố Vũng Tàu năm 2008. (từ trang 33 đến trang 35)
07/01/2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc cHỈ THỊ Về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. (từ trang 36 đến trang 40)
07/01/2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc về việc tổ chức quả lý, điều hành ngân sách năm 2008 của huyện Xuyên Mộc. (từ trang 41 đến trang 43)
07/01/2008 Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008. (từ trang 44 đến trang 45)
25/01/2008 Quyết định số 227/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đoàn kiểm tra khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. (từ trang 46 đến trang 52)
30/01/2008 Quyết định số 687/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất xây dựng Khu nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 53 đến trang 57)
30/01/2008 Quyết định số 691/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Nhà hát Đất Đỏ, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bão số 9). (từ trang 58 đến trang 59)
30/01/2008 Quyết định số 694/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành chợ Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bão số 9). (trang 60)
15,479,545 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner