Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 21 xuất bản ngày 28/04/2008: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07/04/2008 Quyết định số 1320/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất xây dựng khu quản lý vận hành nhà máy điện Phú Mỹ, huyện Tân Thành. (từ trang 04 đến trang 08)
10/04/2008 Quyết định số 1345/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách học sinh được trợ cấp sách vở, đồ dùng học tập theo Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 09 đến trang 19)
14/04/2008 Quyết định số 1385/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập Văn phòng Công chứng (đối với Văn phòng Công chứng do một công chứng viên thành lập). (trang 20)
17/04/2008 Quyết định số 1425/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều tra, khảo sát, xây dựng phương án xác định giá đất để ban hành năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 21 đến trang 22)
21/04/2008 Quyết định số 1444/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương và kinh phí của đề án tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học biển và bảo vệ phục hồi nguồn lợi thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 23 đến trang 25)
21/04/2008 Quyết định số 1445/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thị trấn Đất Đỏ đạt tiêu chuẩn thị trấn văn hóa. (trang 26)
21/04/2008 Quyết định số 1446/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Sông Xoài đạt tiêu chuẩn xã văn hóa. (trang 27)
21/04/2008 Quyết định số 1449/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng Trường Trung học Cơ sở Đội 3 (giai đoạn 2), huyện Xuyên Mộc. (từ trang 28 đến trang 29)
21/04/2008 Quyết định số 1457/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa Bệnh viện Bà Rịa, để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. (từ trang 30 đến trang 31)
21/04/2008 Quyết định số 1458/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế thay thế cho thiết bị hư hỏng do bão số 9 của Sở Y tế. (từ trang 32 đến trang 36)
21/04/2008 Quyết định số 1459/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chi phí dự toán theo Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Xây dựng, công trình Trường Mầm non Bưng Kè, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 37 đến trang 38)
22/04/2008 Quyết định số 1461/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu điều dưỡng Bình Châu - Xuyên Mộc tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 39 đến trang 44)
22/04/2008 Quyết định số 1465/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nghĩa địa cụm xã Xà Bang - Cù Bị - Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 45 đến trang 47)
22/04/2008 Quyết định số 1469/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình trồng bổ sung cây phục hồi rừng sau bão số 9 năm 2007 của Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu. (từ trang 48 đến trang 49)
22/04/2008 Quyết định số 1471/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án Khu du lịch Bờ Biển Vàng tại Chí Linh - Cửa Lấp, phường 11, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 50 đến trang 54)
22/04/2008 Quyết định số 1472/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất xây dựng Mỏ Sét Mỹ Xuân 1 mở rộng tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành. (từ trang 55 đến trang 59)
22/04/2008 Quyết định số 1474/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng Trường Trung học Cơ sở Phước Tỉnh 2, huyện Long Điền (Thay thế cho Quyết định số 3698/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 5 Điều 1 Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán xây dựng Trường Trung học Cơ sở Phước Tỉnh 2, huyện Long Điền). (từ trang 60 đến trang 61)
15,465,319 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner