Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 22 xuất bản ngày 06/05/2008: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21/04/2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2008. (từ trang 04 đến trang 15)
07/04/2008 Quyết định số 1306/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án khu biệt thự Bình Minh - Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 16 đến trang 20)
22/04/2008 Quyết định số 1473/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 21 đến trang 24)
25/04/2008 Quyết định số 1491/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án Trường Trung học Phổ thông liên xã Bông Trang, Bưng Riềng, Bình Châu tại xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 25 đến trang 29)
28/04/2008 Quyết định số 1529/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 5270/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 30 đến trang 31)
28/04/2008 Quyết định số 1530/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2008. (từ trang 32 đến trang 35)
28/04/2008 Quyết định số 1538/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp (gói thầu số 01) thuộc dự án tuyến thoát nước chống ngập úng Lê Văn Lộc, kè Bến Đình, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 36 đến trang 40)
28/04/2008 Quyết định số 1539/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án khai thác mỏ Puzơlan núi Giao Linh, xã Bình Trung, huyện Châu Đức. (từ trang 41 đến trang 44)
28/04/2008 Quyết định số 1540/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh điểm a khoản 6, khoản 12 và khoản 15 thuộc Điều 1 của Quyết định số 4068/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đầu tư dự án tuyến ống truyền tải Hòa Hội – Xuân Sơn, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 45 đến trang 46)
28/04/2008 Quyết định số 1541/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mục 1 và mục 2 (điểm a và b) khoản 6, khoản 12 và khoản 15 thuộc Điều 1 của Quyết định số 4079/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đầu tư dự án tuyến ống truyền tải Hòa Hội - Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 47 đến trang 48)
28/04/2008 Quyết định số 1542/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch và kinh phí mua cây giống thực hiện Tết trồng cây năm 2008 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 49 đến trang 52)
28/04/2008 Quyết định số 1543/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình khoanh nuôi phục hồi rừng và bảo vệ rừng của Vườn Quốc gia Côn Đảo thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2007. (từ trang 53 đến trang 54)
29/04/2008 Quyết định số 1544/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 55 đến trang 59)
29/04/2008 Quyết định số 1545/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng Trường Tiểu học Thống Nhất, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 60 đến trang 61)
02/05/2008 Quyết định số 1564/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch thác Hòa Bình. (trang 62)
05/05/2008 Quyết định số 1587/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung mục 6.2.3 khoản 6, khoản 13 Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Sở Công nghiệp (bổ sung thiết bị theo Công văn số 1652/UBND-VP ngày 21 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh). (từ trang 63 đến trang 64)
15,249,058 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner