Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 24 xuất bản ngày 13/05/2008: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06/05/2008 Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2008 - 2010. (từ trang 04 đến trang 06)
05/05/2008 Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 07 đến trang 18)
14/04/2008 Quyết định số 1376/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng đường vào Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành. (từ trang 19 đến trang 22)
28/04/2008 Quyết định số 1534/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp vị trí thường xảy ra tai nạn tại đường Kim Long - Quảng Thành, huyện Châu Đức. (từ trang 23 đến trang 26)
28/04/2008 Quyết định số 1535/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án Khu nhà ở cán bộ công nhân viên, phường 10, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 27 đến trang 30)
28/04/2008 Quyết định số 1536/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp vị trí thường xảy ra tai nạn tại Km 8+100 đường Phước Tân - Châu Pha, huyện Tân Thành. (từ trang 31 đến trang 34)
29/04/2008 Quyết định số 1546/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 12 - Điều 1 - Quyết định số 3897/QĐ – UBND ngày 31 tháng 10 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình trụ sở Công an phường 12, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 35 đến trang 36)
29/04/2008 Quyết định số 1547/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 12 - Điều 1 - Quyết định số 3898/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trụ sở Công an phường 9, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 37 đến trang 38)
29/04/2008 Quyết định số 1548/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh khoản 6 và 7 - Điều 1 - Quyết định số 3950/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 7 - Điều 1 - Quyết định số 8320/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Gò Cát (phần diện tích còn lại), phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa. (từ trang 39 đến trang 40)
02/05/2008 Quyết định số 1551/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu gói thầu trang bị 05 phòng máy vi tín dạy học cho 05 trường trung học phổ thông thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. (từ trang 41 đến trang 49)
02/05/2008 Quyết định số 1552/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán phần thiết bị văn phòng, khối lớp học và ký túc xá thuộc công trình Trường Cao đẳng Cộng đồng (giai đoạn I). (trang 50)
02/05/2008 Quyết định số 1555/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai. (từ trang 51 đến trang 52)
02/05/2008 Quyết định số 1556/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2008 dự án “Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. (từ trang 53 đến trang 55)
05/05/2008 Quyết định số 1566/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán bổ sung vốn đầu tư công trình Trường Tiểu học bán trú Hải Nam, thành phố Vũng Tàu (giai đoạn 1), khoản mục chi phí: chi phí đền bù giải tỏa bổ sung. (trang 56)
05/05/2008 Quyết định số 1572/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Sài Gòn Atlantis Hotel phường 11, phường 12, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 57 đến trang 59)
06/05/2008 Quyết định số 1591/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ hai doanh nghiệp đổi mới công nghệ và thiết bị trong năm 2008. (từ trang 60 đến trang 61)
15,275,854 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner