Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 35 xuất bản ngày 17/06/2008: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05/06/2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về việc thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung tỉ lệ 1/2000 thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 04 đến trang 09)
30/05/2008 Quyết định số 1802/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu chức năng Trường Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu, huyện Đất Đỏ. (từ trang 10 đến trang 11)
03/06/2008 Quyết định số 1817/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế kĩ thuật thi công - dự toán xây dựng Khu nhà ở liên kế H20 (lô I và K) tại phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa. (từ trang 12 đến trang 13)
03/06/2008 Quyết định số 1820/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà; công trình Trường Tiểu học Mỹ Xuân, huyện Tân Thành. (từ trang 14 đến trang 16)
03/06/2008 Quyết định số 1821/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà (lần 5); công trình Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 đợt 11, huyện Tân Thành. (từ trang 17 đến trang 19)
03/06/2008 Quyết định số 1823/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà (lần 5); công trình Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 (đợt 1, 3 đến 8), huyện Tân Thành. (từ trang 20 đến trang 23)
03/06/2008 Quyết định số 1827/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2007 phê duyệt điều chỉnh khoản 7, 9 Điều 1 Quyết định số 8443/QĐ ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà tạm giữ, Công an huyện Tân Thành. (từ trang 24 đến trang 25)
04/06/2008 Quyết định số 1849/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (gói số 3) thuộc dự án Trường Chính trị tỉnh. (trang 26)
06/06/2008 Quyết định số 1873/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 5 Điều 1 Quyết định số 3681/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt thiết kế kĩ thuật thi công - dự toán xây dựng Trường Tiểu học Phan Đình Phùng, huyện Tân Thành. (từ trang 27 đến trang 28)
06/06/2008 Quyết định số 1876/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 10946/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 7, Điều 1 Quyết định số 2976/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 1999 phê duyệt đầu tư dự án hồ chứa nước Châu Pha, huyện Tân Thành. (từ trang 29 đến trang 30)
06/06/2008 Quyết định số 1878/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 9 - Điều 1 của Quyết định số 4828/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt thiết kế kĩ thuật thi công - tổng dự toán công trình nâng cấp, mở rộng cảng Côn Đảo tại Vũng Tàu. (từ trang 31 đến trang 32)
06/06/2008 Quyết định số 1879/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kĩ thuật thi công - dự toán điều chỉnh công trình cải tạo, nâng cấp đường Hương lộ 5, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền; hạng mục công trình cửa xả số 1. (từ trang 33 đến trang 35)
06/06/2008 Quyết định số 1882/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng (gói thầu số 3) thuộc dự án thay thế các các hố ga thu nước hiện hữu bằng hố thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới trên địa bàn tỉnh. (từ trang 36 đến trang 38)
06/06/2008 Quyết định số 1883/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thiết kế kĩ thuật thi công, dự toán hạng mục cấp nước thuộc công trình hạ tầng kĩ thuật khu tái định cư Gò Cát (phần diện tích còn lại), phường Long Toàn – thành phố Bà Rịa. (từ trang 39 đến trang 41)
06/06/2008 Quyết định số 1889/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng Trường Tiểu học bán trú Phú Mỹ, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. (từ trang 42 đến trang 43)
06/06/2008 Quyết định số 1890/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí xây dựng trang thông tin điện tử của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 44 đến trang 45)
09/06/2008 Quyết định số 1924/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Điều 1 - Quyết định số 3974/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2006 phê duyệt điều chỉnh khoản 10 - Điều 1 – Quyết định số 8318/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường vào Khu công nghiệp sử dụng khí thấp áp, thành phố Bà Rịa. (từ trang 46 đến trang 47)
09/06/2008 Quyết định số 1925/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu nhà ở công nhân Tân Mỹ (Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch I) xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 48 đến trang 50)
09/06/2008 Quyết định số 1926/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu nhà ở công nhân Phú Mỹ (Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch I), xã Hắc Dịch huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 51 đến trang 53)
10/06/2008 Quyết định số 1932/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh công trình cải tạo, nâng cấp đường 30/4 thành phố Vũng Tàu, đoạn từ ngã tư Giếng Nước đến ngã ba Chí Linh; lí trình Km00 + 000 - Km3 + 400. (từ trang 54 đến trang 55)
10/06/2008 Quyết định số 1940/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển trụ sở làm việc. (trang 56)
11/06/2008 Quyết định số 1944/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ hỗ trợ các dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 57 đến trang 58)
12/06/2008 Quyết định số 1951/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế dự toán khoanh nuôi phục hồi rừng và bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Côn Đảo thuộc dự án 5 triệu ha rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2008. (từ trang 59 đến trang 60)
15,467,247 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner