Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 37 xuất bản ngày 21/06/2008: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13/06/2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến 2010, kế hoạch sử dụng đất chi tiết thời kì 2006 - 2010 của 17 phường, xã thuộc thành phố Vũng Tàu. (từ trang 04 đến trang 05)
11/06/2008 Quyết định số 1942/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 166/2007/NĐ-CP của Chính phủ. (từ trang 06 đến trang 16)
12/06/2008 Quyết định số 1953/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế dự toán trồng rừng, chăm sóc, khoanh nuôi và bảo vệ rừng của Ban Quản lí khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, thuộc dự án 5 triệu ha rừng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2008. (từ trang 17 đến trang 20)
12/06/2008 Quyết định số 1959/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành chống đầu cơ tăng giá và bình ổn thị trường một số mặt hàng thiết yếu. (từ trang 21 đến trang 23)
13/06/2008 Quyết định số 1965/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu sửa chữa cổng tường rào, nhà xe, sân vườn và cải tạo Phòng Hành chính tại trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 24 đến trang 26)
13/06/2008 Quyết định số 1966/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Tân Thành. (từ trang 27 đến trang 28)
13/06/2008 Quyết định số 1969/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kĩ thuật thi công và dự toán hạng mục công trình di dời mạng cáp thông tin liên lạc thuộc dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Hòa Bình, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 29 đến trang 31)
13/06/2008 Quyết định số 1970/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung giá trị hợp đồng xây lắp gói thầu cầu Gò Găng (gói thầu số 5) thuộc dự án đường và cầu sang đảo Gò Găng, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 32 đến trang 33)
16/06/2008 Quyết định số 1972/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án Khu căn cứ dịch vụ du lịch Hàng hải tại rạch Bàn Thạch, huyện Tân Thành. (từ trang 34 đến trang 38)
16/06/2008 Quyết định số 1973/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án trụ sở làm việc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Bà Rịa. (từ trang 39 đến trang 42)
17/06/2008 Quyết định số 1974/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học Công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. (trang 43)
17/06/2008 Quyết định số 1975/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. (trang 44)
17/06/2008 Quyết định số 1977/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình Nhà thi đấu thể dục - thể thao, Trung tâm Văn hóa - Thể thao Bàu Thành, huyện Long Điền. (trang 45)
17/06/2008 Quyết định số 1978/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình Trường Trung học Phổ thông bán công Phú Mỹ tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. (trang 46)
17/06/2008 Quyết định số 1979/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình bể bơi Trung tâm Văn hóa - Thể thao Bàu Thành, huyện Long Điền. (trang 47)
18/06/2008 Quyết định số 1993/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án hạ tầng kĩ thuật khu xử lí chất thải tập trung Tóc Tiên huyện Tân Thành. (từ trang 48 đến trang 51)
18/06/2008 Quyết định số 2001/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở Công an phường 12, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 52 đến trang 54)
18/06/2008 Quyết định số 2002/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở Công an phường 9, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 55 đến trang 57)
18/06/2008 Quyết định số 2003/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình hạ tầng kĩ thuật khu tái định cư ngã ba Bà Rịa, thành phố Bà Rịa. (trang 58)
19/06/2008 Quyết định số 2010/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh khoản 9 - Điều 1 Quyết định số 9783/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư cải tạo và nâng cấp đường Chuông Quýt - Gò Cát, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 59 đến trang 60)
19/06/2008 Quyết định số 2023/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình đường vào và hạ tầng kĩ thuật khu tái định cư xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. (từ trang 61 đến trang 62)
15,543,355 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner