Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 38 xuất bản ngày 25/06/2008: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11/06/2008 Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chi tiết danh mục dự án đầu tư bằng nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2008. (từ trang 04 đến trang 09)
13/06/2008 Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về lập, quản lí, sử dụng Quỹ giải quyết việc làm địa phương tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 10 đến trang 14)
24/06/2008 Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Nghị định số 166/2007/NĐ-CP và Nghị định số 167/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ và Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Bộ Xây dựng. (từ trang 15 đến trang 18)
26/05/2008 Quyết định số 1757/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung khối lượng ngoài thiết kế kĩ thuật thi công dự toán xây dựng Trường Tiểu học đô thị Chí Linh, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 19 đến trang 20)
10/06/2008 Quyết định số 1929/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2.000 khu dân cư và du lịch hành lang ven biển Phước Hưng - Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 21 đến trang 29)
18/06/2008 Quyết định số 1988/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh khoản 12, 15 Điều 1 Quyết định số 3954/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường vào Nhà máy đóng tàu Ba Son. (từ trang 30 đến trang 31)
18/06/2008 Quyết định số 1991/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Trường Mầm non Phước Hải, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bão số 9). (trang 32)
18/06/2008 Quyết định số 1992/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành sửa chữa chốt dân phòng xã Lộc An, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bão số 9). (từ trang 33 đến trang 34)
18/06/2008 Quyết định số 1994/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành sửa chữa chốt dân phòng xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bão số 9). (từ trang 35 đến trang 36)
18/06/2008 Quyết định số 1995/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành sửa chữa Ban ấp Phước Sơn, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bão số 9). (từ trang 37 đến trang 38)
18/06/2008 Quyết định số 1996/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành sửa chữa chốt dân phòng thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bão số 9). (từ trang 39 đến trang 40)
18/06/2008 Quyết định số 1997/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình mở rộng cảng cá Tân Phước, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. (trang 41)
18/06/2008 Quyết định số 1999/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc gia hạn hợp đồng hoạt động của Đoàn công tác liên ngành xử lí đất tạm giao đối với Công ti trách nhiệm hữu hạn Bình Giã tại phường 12, thành phố Vũng Tàu theo Quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. (trang 42)
18/06/2008 Quyết định số 2000/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành sửa chữa nhà làm việc Công an và tường rào trụ sở Ủy ban nhân dân xã Long Tâm, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bão số 9). (từ trang 43 đến trang 44)
18/06/2008 Quyết định số 2004/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình khu trung tâm thương mại Lò Vôi, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. (trang 45)
18/06/2008 Quyết định số 2006/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Văn phòng Ban Quản lí các khu du lịch, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bão số 9). (từ trang 46 đến trang 47)
19/06/2008 Quyết định số 2007/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Ban Quản lí các khu công nghiệp cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trong các khu công nghiệp. (trang 48)
19/06/2008 Quyết định số 2009/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán công trình đường quy hoạch số 15, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. (từ trang 49 đến trang 51)
20/06/2008 Quyết định số 2083/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng mức kinh phí xây nhà tình nghĩa và nhà đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (trang 52)
23/06/2008 Quyết định số 2094/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng Trường Trung học Phổ thông liên xã Bông Trang - Bưng Riềng - Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 53 đến trang 54)
23/06/2008 Quyết định số 2099/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán công trình đường vào khu công nghiệp sử dụng khí thấp áp – thành phố Bà Rịa. (từ trang 55 đến trang 56)
24/06/2008 Quyết định số 2107/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường Chuông Quýt – Gò Cát, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 57 đến trang 60)
15,537,300 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner