Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 41 xuất bản ngày 07/07/2008: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04/07/2008 Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng mức trợ cấp khó khăn cho người hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng không thuộc đối tượng quy định tại Điều 1, Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 04 đến trang 05)
25/06/2008 Quyết định số 2123/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án Khu thương mại dịch vụ văn phòng thể thao trường trung học và nhà ở, phường 10, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 06 đến trang 09)
25/06/2008 Quyết định số 2130/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình đường vào và hạ tầng kĩ thuật khu tái định cư xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. (từ trang 10 đến trang 11)
26/06/2008 Quyết định số 2138/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 02 (trang thiết bị trường học) thuộc dự án Trường Trung học Cơ sở Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc. (trang 12)
30/06/2008 Quyết định số 2239/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kĩ thuật thi công - dự toán điều chỉnh và bổ sung một số hạng mục công trình cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Bà Rịa. (từ trang 13 đến trang 15)
01/07/2008 Quyết định số 2241/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình chung cư cho người có thu nhập thấp (nhà ở xã hội), huyện Côn Đảo. (từ trang 16 đến trang 19)
01/07/2008 Quyết định số 2244/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp đường ven biển Vũng Tàu đi Bình Thuận, đoạn Hồ Cốc – Bình Thuận (phân đoạn Hồ Cốc - Bến Lội); lí trình: Km 0+00 – Km 10+00. (từ trang 20 đến trang 21)
02/07/2008 Quyết định số 2253/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng Trường Trung học Cơ sở Châu Văn Biếc, huyện Đất Đỏ. (từ trang 22 đến trang 23)
02/07/2008 Quyết định số 2255/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình Trường Mầm non xã Cù Bị, huyện Châu Đức. (từ trang 24 đến trang 25)
02/07/2008 Quyết định số 2256/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình cải tạo, mở rộng Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (trang 26)
02/07/2008 Quyết định số 2257/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình Trường Trung học Cơ sở phường 2, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 27 đến trang 28)
02/07/2008 Quyết định số 2275/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 5 Điều 1 Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt thiết kế kĩ thuật thi công - dự toán xây dựng công trình Trường Tiểu học Trần Văn Quan, thành phố Bà Rịa. (từ trang 29 đến trang 30)
03/07/2008 Quyết định số 2278/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án hạ tầng kĩ thuật khu tái định cư Gò Cát (phần diện tích còn lại), thành phố Bà Rịa. (từ trang 31 đến trang 32)
03/07/2008 Quyết định số 2279/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án nâng cấp Hương lộ 3, xã Long Phước, thành phố Bà Rịa. (từ trang 33 đến trang 35)
03/07/2008 Quyết định số 2280/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đường trục chính xã Tân Hưng (đường N3), thành phố Bà Rịa. (từ trang 36 đến trang 38)
04/07/2008 Quyết định số 2281/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố dịch bệnh tai xanh (hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở heo - PRRS) trên địa bàn các xã: Châu Pha, huyện Tân Thành; Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc và Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 39 đến trang 40)
04/07/2008 Quyết định số 2284/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu lắp đặt hệ thống cấp nước đường số 1B, 9 và 10 (gói số 29C) thuộc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Phú Mỹ 1. (trang 41)
04/07/2008 Quyết định số 2289/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đường phía Tây chợ Kim Dinh, thành phố Bà Rịa. (từ trang 42 đến trang 44)
04/07/2008 Quyết định số 2291/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình lập thiết kế quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020. (từ trang 45 đến trang 46)
04/07/2008 Quyết định số 2292/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án Nhà máy xử lí nước thải thành phố Bà Rịa, thuộc dự án thu gom và xử lí nước thải thành phố Bà Rịa. (từ trang 47 đến trang 51)
04/07/2008 Quyết định số 2293/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán công trình đường quy hoạch số 16, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. (từ trang 52 đến trang 53)
04/07/2008 Quyết định số 2296/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 5 Điều 1 Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt thiết kế kĩ thuật thi công - dự toán xây dựng Trường Trung học Cơ sở Phước Hưng 2, huyện Long Điền. (từ trang 54 đến trang 55)
04/07/2008 Quyết định số 2297/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng Trường Tiểu học Phước Tỉnh 2, huyện Long Điền. (từ trang 56 đến trang 57)
04/07/2008 Quyết định số 2301/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng sơ tuyển các doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Sao vàng Đông Nam Bộ năm 2008 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 58 đến trang 59)
15,246,731 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner