Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 46 xuất bản ngày 25/07/2008: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16/07/2008 Chỉ thị số 18/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức “Ngày lao động vì tương lai con em chúng ta” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 04 đến trang 06)
07/07/2008 Quyết định số 2312/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Trạm Y tế phường 12, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 07 đến trang 09)
09/07/2008 Quyết định số 2336/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí tích hợp dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính các xã, thị trấn với hệ thống hồ sơ thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành. (từ trang 10 đến trang 12)
09/07/2008 Quyết định số 2337/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí tích hợp dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính các phường, thị trấn với hệ thống hồ sơ thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa. (từ trang 13 đến trang 15)
09/07/2008 Quyết định số 2338/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí tích hợp dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính các xã, thị trấn với hệ thống hồ sơ thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Long Điền. (từ trang 16 đến trang 18)
21/07/2008 Quyết định số 2427/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung gói thầu, hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng các hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát kĩ thuật thi công công trình khu nhà ở liên kế H20 (lô I và K) tại phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa. (từ trang 19 đến trang 21)
21/07/2008 Quyết định số 2428/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu của dự án và hồ sơ mời thầu gói thầu số 01 (xây lắp và thiết bị) thuộc dự án nhà tạm giữ - Công an huyện Tân Thành. (từ trang 22 đến trang 26)
21/07/2008 Quyết định số 2432/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp Long Mỹ, tại xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 27 đến trang 29)
21/07/2008 Quyết định số 2433/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ bổ sung cho 04 hộ thuộc công trình hệ thống thủy lợi hồ Sông Hỏa, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 30 đến trang 31)
21/07/2008 Quyết định số 2434/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn khảo sát lập thiết kế kĩ thuật - tổng dự toán (gói thầu số 1) thuộc dự án hạ tầng kĩ thuật khu xử lí chất thải tập trung Tóc Tiên, huyện Tân Thành. (từ trang 32 đến trang 34)
21/07/2008 Quyết định số 2436/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước thành phố Bà Rịa năm 2008. (từ trang 35 đến trang 36)
21/07/2008 Quyết định số 2437/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước thành phố Vũng Tàu năm 2008. (từ trang 37 đến trang 38)
21/07/2008 Quyết định số 2438/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước huyện Châu Đức năm 2008. (từ trang 39 đến trang 40)
21/07/2008 Quyết định số 2439/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước huyện Đất Đỏ năm 2008. (từ trang 41 đến trang 42)
21/07/2008 Quyết định số 2440/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước huyện Long Điền năm 2008. (từ trang 43 đến trang 44)
21/07/2008 Quyết định số 2441/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước huyện Tân Thành năm 2008. (từ trang 45 đến trang 46)
21/07/2008 Quyết định số 2442/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước huyện Xuyên Mộc năm 2008. (từ trang 47 đến trang 48)
21/07/2008 Quyết định số 2443/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh khoản 12 Điều 1 Quyết định số 3563/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến thoát nước chống ngập úng đường Lê Văn Lộc kè Bến Đình, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 49 đến trang 50)
21/07/2008 Quyết định số 2444/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh khoản 9 Điều 1 Quyết định số 10421/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường qui hoạch số 2, huyện Châu Đức. (từ trang 51 đến trang 52)
21/07/2008 Quyết định số 2450/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán chi phí qui hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu biệt thự Bãi Sau, phường 2, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 53 đến trang 54)
22/07/2008 Quyết định số 2461/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 06 (thiết bị văn phòng) thuộc dự án Trung tâm hành chính huyện Đất Đỏ. (trang 55)
22/07/2008 Quyết định số 2462/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án triển khai Văn phòng điện tử tại Sở Tài nguyên – Môi trường. (từ trang 56 đến trang 57)
22/07/2008 Quyết định số 2463/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án triển khai Văn phòng điện tử tại Thanh tra tỉnh. (từ trang 58 đến trang 59)
15,523,018 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner