Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 47 xuất bản ngày 27/07/2008: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22/07/2008 Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Qui định về cấp nhà, hạng nhà, giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 15)
16/07/2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. (từ trang 16 đến trang 22)
16/07/2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành về việc phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2007 của huyện Tân Thành. (từ trang 23 đến trang 24)
24/07/2008 Quyết định số 2485/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành ''Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn 2008 - 2010''. (từ trang 25 đến trang 33)
17/07/2008 Quyết định số 2416/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển sang Công ti cổ phần của Công ti cổ phần Thủy sản và Xuất, nhập khẩu Côn Đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 34 đến trang 35)
21/07/2008 Quyết định số 2449/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình chung cư cao tầng khu tái định cư H20, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa. (từ trang 36 đến trang 37)
23/07/2008 Quyết định số 2466/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng Trường Trung học Cơ sở phường 2, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 38 đến trang 39)
24/07/2008 Quyết định số 2475/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp và thiết bị (gói số 5) thuộc dự án xây dựng 18 phòng học và hội trường Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 40 đến trang 43)
24/07/2008 Quyết định số 2476/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu của dự án và hồ sơ mời thầu gói thầu số 01 (xây lắp và thiết bị) thuộc dự án Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Tân Thành. (từ trang 44 đến trang 48)
24/07/2008 Quyết định số 2477/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án trùng tu, tôn tạo khu di tích Bạch Dinh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 49 đến trang 50)
24/07/2008 Quyết định số 2478/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kinh phí dự toán theo Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Xây dựng, công trình Trường Trung học Cơ sở Châu Văn Biếc, huyện Đất Đỏ. (từ trang 51 đến trang 52)
24/07/2008 Quyết định số 2479/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Trạm Y tế xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bão số 9). (từ trang 53 đến trang 54)
24/07/2008 Quyết định số 2480/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành sửa chữa Trung tâm Văn hóa Học tập cộng đồng xã Long Tân, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bão số 9). (từ trang 55 đến trang 56)
24/07/2008 Quyết định số 2481/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành sửa chữa Đền thờ Liệt sĩ xã Long Tân, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bão số 9). (từ trang 57 đến trang 58)
24/07/2008 Quyết định số 2482/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán bổ sung chi phí xây lắp công trình Trường Tiểu học Bình Giã, huyện Châu Đức. (trang 59)
15,273,993 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner